โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

โครงการ : ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

รายละเอียดโครงการ : งานก่อสร้างบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(เสาเข็มตอก)

พื้นที่ใช้สอย : 350 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสุขสวัสดิ์  แขวงบางมด เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

โทรสอบถาม