โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

โครงการ : ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

รายละเอียดโครงการ  : งานก่อสร้างบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(เสาเข็มเจาะ)

พื้นที่ใช้สอย : 550 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

โทรสอบถาม