โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ชั้น

โครงการ : ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 3 ชั้น

รายละเอียดโครงการ : งานก่อสร้างบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น(เสาเข็มตอก)

พื้นที่ใช้สอย : 460 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

โทรสอบถาม