โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

โครงการ : ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

รายละเอียดโครงการ : งานก่อสร้างบ้านพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น(เสาเข็มเจาะ)

พื้นที่ใช้สอย : 160 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนรามคำแหง  แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  กรุงเทพมหานคร

สถานะโครงการ : อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

โทรสอบถาม