โรงงานและสำนักงาน Gizmo

โครงการ : ก่อสร้างโรงงานและสำนักงาน Gizmo

รายละเอียดโครงการ : งานก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียว(เสาเข็มตอก)

พื้นที่ใช้สอย : 750 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

สถานะโครงการ : แล้วเสร็จ และส่งมอบงานเรียบร้อย

โทรสอบถาม