งานต่อเติมบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

โครงการ : งานต่อเติมบ้านพักอาศัย 2 ชั้น

รายละเอียดโครงการ : งานต่อเติมและปรับปรุงโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบจำนวน 2 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สถานะโครงการ : แล้วเสร็จ และส่งมอบงานเรียบร้อย

โทรสอบถาม