Ring Main Unit House

โครงการ : ก่อสร้าง Ring Main Unit House

รายละเอียดโครงการ  : งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 1 หลัง(เสาเข็มตอกไมโครไพล์)

สถานที่ก่อสร้าง : นิคมอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุรี

สถานะโครงการ  : แล้วเสร็จ และส่งมอบงานเรียบร้อย

โทรสอบถาม