เกี่ยวกับเรา

I AM HERE CO.,LTD.

“ WE BUILD FOR YOU ”

ที่มาของ ไอ แอม เฮีย

บริษัท ไอ แอม เฮีย จำกัด เป็นบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบ และรับเหมาก่อสร้างโดยทีมงานสถาปนิก และวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

เราก่อตั้งมาจากกลุ่มคนทำงานที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานออกแบบ และงานรับเหมาก่อสร้างที่พร้อมจะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานเพื่อประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าที่ใช้บริการ

ปี 2561 เริ่มจดทะเบียนบริษัทในนาม บริษัท ปัญญาวสี จำกัด เพื่อรองรับงานรับเหมาก่อสร้าง

ปี 2562 ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อจากเดิมในนามบริษัท ปัญญาวสี จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอ แอม เฮีย จำกัด เพื่อรองรับงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานออกแบบ และงานรับเหมาก่อสร้าง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นดำเนินงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานออกแบบ และงานรับเหมาก่อสร้าง ที่มีคุณภาพสู่ในระดับสากล”

พันธกิจ

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานออกแบบ และงานรับเหมาก่อสร้าง ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และส่งมอบงานได้ตามเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าที่ใช้บริการ”

ค่านิยม

“สร้างมาตรฐาน สร้างคุณภาพ

ทันตามเวลา ลูกค้าประทับใจ”


คณะผู้บริหาร

นายวิรุฒ อินสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวรัตนาภรณ์ พงศ์จันทรเสถียร

รองกรรมการผู้จัดการ

โทรสอบถาม