ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

สถาปนิก 1 อัตรา

ลักษณะงา

• ออกแบบงานสถาปัตย์
• เขียนแบบงานสถาปัตย์
• เขียนแบบงานโครงสร้าง
• เขียนแบบงานระบบ

คุณสมบัติ

• เพศ : ชาย/หญิง
• อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
• ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม มีใบประกอบวิชาชีพ
• ประสบการณ์(ปี) : 2
• สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD, 3D, ArchiCAD, Sketchup ได้ดี
• สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office ได้ดี
• สามารถทำงานใต้ภาวะกดดันได้ดี
• มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน
• สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

• ประกันสังคม
• โบนัสประจำปี
• เงินเดือนตามตกลง

วิศวกรโครงสร้าง 1 อัตรา

ลักษณะงาน

• ออกแบบ และคำนวณโครงสร้าง
• ถอดแบบประมาณราคา และจัดทำ BOQ
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• เพศ : ชาย/หญิง
• อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
• ระดับการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์(ปี) : 2
• สามารถอ่านแบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม AutoCAD, Sketchup ได้ดี
• สามารถใช้งานโปรแกรม MS.Office ได้ดี
• สามารถทำงานใต้ภาวะกดดันได้ดี
• มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่

สวัสดิการ

• ประกันสังคม
• โบนัสประจำปี
• เงินเดือนตามตกลง

วิศวกรสนาม 1 อัตรา

ลักษณะงาน

• ตรวจสอบ ถอดปริมาณ ก่อนสั่งซื้อวัสดุให้เป็นไปตาม BOQ
• รับผิดชอบการดำเนินการหน้างานให้เป็นไปตามสัญญา
• งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• เพศ : ชาย
• อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
• ระดับการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์(ปี) : 2
• สามารถอ่านแบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
• สามารถใช้งานด้วยโปรแกรม AutoCAD, Sketchup ได้ดี
• สามารถใช้งานโปรแกรม MS.Office ได้ดี
• สามารถทำงานใต้ภาวะกดดันได้ดี
• มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่

สวัสดิการ

• ประกันสังคม
• โบนัสประจำปี
• เงินเดือนตามตกลง

โฟร์แมน 1 อัตรา

ลักษณะงาน

• รับผิดชอบการดำเนินการหน้างานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• เพศ : ชาย
• อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
• ระดับการศึกษา : วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
• ประสบการณ์(ปี) : 2
• สามารถอ่านแบบก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานใต้ภาวะกดดันได้ดี
• มีความรับผิดชอบสูง ขยัน อดทน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
• มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเพื่อนร่วมงาน
• สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

• ประกันสังคม
• โบนัสประจำปี
• เงินเดือนตามตกลง

โทรสอบถาม