กิจกรรม

สำนักงานใหญ่ I AM HERE

บริษัท ไอ แอม เฮีย จำกัด เปิดสำนักงานใหม่เพื่อให้บริการ • รับออกแบบ• รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม• รับตกแต่งภายใน• รับถอดแบบประมาณราคาและจัดทำ BOQ• โดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีณ อาคารไคตัค ชั้นที่ 5 ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้บริการผู้มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็ว โดยได้เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

admin

January 30, 2020

โทรสอบถาม